Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

KuKuČ 2019

Ve čtvrtek 4. března 2020 se předávaly ceny v anketě Kuřimské kulturní činy za rok 2019. Kuřimské kulturní činy, zkráceně KuKuČ, se v Kuřimi udělují už řadu let a historie oceněných je opravdu pestrá. V Kuřimi se evidentně vyskytuje mnoho talentů. Anketa Kuřimské kulturní činy je veřejná a své kandidáty v ní nominuje široká veřejnost. Letos lidé navrhovali své kandidáty jako obvykle prostřednictvím emailu a nově také prostřednictvím schránek, které byly umístěny v kulturním domě a městské knihovně. Nominací se sešlo opravdu hodně a bylo z čeho vybírat. Všechny nominace pečlivě prošel kulturní výbor zastupitelstva města Kuřimi, který doporučil k ocenění ty nejlepší kandidáty.

Letos se vrátilo předávání cen za Kuřimské kulturní činy po pěti letech do kulturního domu, který je po kompletní rekonstrukci. Město Kuřim a Společenské a kulturní centrum Kuřim připravilo pro diváky nádherný večer s celou řadu skvělých vystoupení a úžasnou moderátorkou Petrou Eliášovou. Kromě výherců měli diváci možnost ocenit hudební a taneční vystoupení žáků Základní umělecké školy Kuřim a sólistů z Městského divadla Brno.

Výsledky ankety Kuřimské kulturní činy 2019:

KATEGORIE 1 – Talent roku

Pavla Janoušková (žákyně 4.třídy v domácím vzdělávání)

Pavla se v roce 2019 výborně umístila v několika celostátních dětských literárních soutěžích: Moje Veličenstvo kniha - 1. místo v kategorii jednotlivci 1. - 3. třída, Art Botič - 2. místo v kategorii 1. stupeň – próza Píšu povídky, píšu básně... - 1. místo v kategorii próza 1. - 3. Třída. Kromě toho se dlouhodobě zabývá i stavbou a programováním robotů. Od první do třetí třídy se účastnila mezinárodních soutěží Dr. E's Challenges pořádaných Tufts University v USA, kde několikrát se svým robotem zvítězila. V roce 2019 zvítězila s robotickou kočkou a utíračem stolu. Účastní se také robotických soutěží v jízdě po čáře, ve kterých poráží i podstatně starší účastníky. Mezi její úspěchy v roce 2019:

Robotický den (největší robotická soutěž v ČR, s mezinárodní účastí) - 1. místo v semifinále s postupem do finálového kola v kategorii Line Follower Kit (společná kategorie pro ZŠ a SŠ) RoboTrip (třetí největší robotická soutěž v ČR, s mezinárodní účastí) - 1 . místo vkategorii Line Follower Lego (ZŠ), 3. místo v kategorii Line Follower Procesor (ZŠ) JedoBot - 1. Místo.

ŽÁCI LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU ze třídy Mgr. Antonína Jarůška

Kateřina Blechová, Štěpán Gavanda, Dan Volf, Anna Walsbergerová, Ctibor

Prokop, Matyáš Mudroň, Markéta Nečasová, Tereza Kovaříková, Vendula

Lachová, Markéta Vítková, Isabela Josefí, Ema Lattenbergová a Sára Čambalová připravili podle předlohy Jiřího moravského Brabce představení Vysílá ZUŠ Kuřim, Detektivka, Seriál seriálů a Konec světa.

S tímto pořadem vystoupili nejen na tradičním Vánočním představení Literárně dramatického odboru v sále ZUŠ, ale obsadili 1. místo v okresním kole Národní soutěže ZUŠ s postupem do krajského kola a účinkovali také na vzpomínkovém koncertu Jiřího moravského Brabce „Písničky pro přítele“ na nádvoří zámku Kuřím.

Svým představením připomněli žáci Literárně dramatického oboru básnickou tvorbu Jiřího Brabce i jeho nadčasové životní poslání.

Cílem výuky Literárně dramatického oboru pod vedením, který už mnoho let funguje pod vedením Mgr. Antonína Jarůška, je naučit žáky vnímat, poslouchat, pozorovat, napodobovat, vyjadřovat své pocity, správně mluvit a číst, improvizovat a možná i hrát divadlo. A co budou potřebovat? Vnímat, poslouchat, pozorovat, napodobovat, vyjadřovat své pocity a mluvit a číst.

KLARINETOVÉ DUO

Marek Šudáka Tomáš Průcha

Cenu získali Marek Šudák a Tomáš Průcha, kteří oba studují obor hra na klarinet ve třídě MgA. Josefa Koláře.

V průběhu studia I. a II. stupně několikrát zvítězili v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólové hře na klarinet. V komorním klarinetovém duu obsadili v roce 2019 1. cenu v okresním a Čestné uznání I. stupně v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Jsou všestrannými hudebníky, pravidelně reprezentují školu na mnohých kulturních akcích, účinkují v různých komorních seskupeních a jsou členy skupiny Aritmic Band. V posledních letech spolupracovali s brněnskou filharmonií v projektu Mozartovy děti. Jejich svědomitá práce a dlouhodobé studijní úspěchy jsou příkladem všem hudebníkům.

KATEGORIE 2 – Umělecký výkon

Pěvecký sbor K dur

Za koncert duchovní hudby k oslavě 10 let trvání pěveckého sboru K dur s orchestrem – Missa Brevis, autora Jiřího Pavlici – 5. 3. 2019 prezentovaný v kuřimském kostele sv. Máří Magdaleny. Jednalo se o mimořádný počin, protože orchestr nástrojů nebyl profesionální těleso, stejně jako pěvecký sbor, ale tvořili jej především hudebnicí z Kuřimi a okolí. Sóla zpívali profesionální zpěváci a přesto, že většina ostatních byli spíše amatéři nebo studenti, odvedli všichni velmi dobrý výkon a diváci byli nadšeni angažovaným a zapáleným projevem sboru.

KATEGORIE 3 – Dramaturgický počin roku

Písničky pro přítele – Vzpomínkový koncert na Jiřího Brabce 26.6.2019

Skvělý výběr hostů, krásná hudba, doprovodné slovo Jiřího Plocka, který mimo jiné sestavil výbor z poezie a písňových textů Jiřího Moravského Brabce, včetně vzpomínek přátel v knize „Každý den napsat báseň“. Jiří Plocek je, ač původní profesí vědec přírodních věd, zejména muzikant a publicista. Je dobře znám na celé folkové scéně naší republiky. V Kuřimi ho můžeme nebo vídat v cyklu přednášek, které pořádá Městská knihovna Kuřim. Jiří Plocek také intenzivně pracuje na odkrývání kuřimské novodobé historie. Sestavil rozhovory pamětníků z Kuřimi v krásné knize Malé příběhy velkých dějin. V současnosti pracuje například jedné z kuřimských tradic a to na hledání a sestavení původního kuřimského kroje.

KATEGORIE 4 – Mecenáš roku

Společnost KAMPOS s.r.o.

Společnost Kampos s.r.o., kterou řídí Ing. Stanislavem Sehnal, MBA byla oceněna za dlouholetou podporu kultury a mnoha kuřimských spolků. Společnost KAMPOS pravidelnými částkami podporuje dlouhodobě etablované spolkové aktivity ve městě. Zejména kuřimské hasiče, ale také spoustu akcí pro rodiny s dětmi. Sama společnost pořádá ve svém areálu akce pro děti a širokou veřejnost. Za společnost cenu převzal pan Tomáš Sedláček, personalista společnosti.

KATEGORIE 5 – Za vytváření kultury všedního dne

Paličkářky z Kuřimi – celý kolektiv

Kuřimské paličkářky mají s městem Kuřim a místní knihovnou už opravdu dlouholetou spolupráci, zejména co se týká výstav paličkované krajky. V roce 1990 začalo několik z nich učit základům paličkování od maminky paní jedné z nich paní Ludmily Kratochvílové. Od roku 1993 se pravidelně schází v Domě dětí a mládeže v Kuřimi. Od roku 2004 začaly pořádat adventní

výstavy v kulturním domě. Po uzavření kulturního domu od roku 2015 se výstavy paličkované krajky přesunuly do knihovny. V knihovně pořádají kuřimské paličkářky adventní a velikonoční výstavu. Počet členek se za tu dobu proměňoval, od 18 až po dnešních 12. Některé naše paličkářky se dál vzdělávají u paní Malátové v Brně. Jinak spolu jezdí na každoroční výstavu krajky do Vamberka a do Valašského Meziříčí. Paní Ludmila Jízdná vede s paní učitelkou Martou Zoufalou kroužek Šikovné ruce v Domě dětí a mládeže a kromě různých rukodělných technik se zde děvčata učí i základům paličkování. Paličkování je technika velmi náročná, krásná a je pro trpělivé.

KATEGORIE 6 – Za propagaci kultury

Jaroslav Rejda

Svůj zájem o Kuřim a její historii uplatňuje pan Jaroslav Rejda jako průvodce ve Stálé expozici - Kuřim na spojnici cest. Ocenitelná je jeho ochota a pečlivost, se kterou předává informace o svém městě a jeho historii. Díky své vřelé povaze a nadstandardnímu přístupu k návštěvníkům vytváří z prohlídky expozice jedinečný zážitek, který dokládají pochvalné komentáře v návštěvní knize.

KATEGORIE 7 – Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře

Mgr. Patricie Sýsová

Patricie Sýsová už neuvěřitelných 30 let spolupracuje s Domem dětí a mládeže Kuřim na veřejných akcích pro Kuřim – Maškarní bál pro děti, Mikulášský jarmark – vystoupení (příchod Mikuláše), i taneční kroužek, živý Betlém, Vánoční stromeček v Kuřimi. Všechna její vystoupení mají vždy úplně novou dramaturgii, pokaždé vymýšlí nějaká vylepšení. Děti s ní spolupracují s nadšením a jejich vystoupení pod vedením paní Sýsové jsou krásným zážitkem. Nápaditá bývá také jejich kostýmní výprava. Výroba kostýmů je jedním z jejich velkých koníčků. Paní Sýsová také výborně zpívá, vystoupení jejich dětí jsou skvělá právě neotřelým hudebním a pěveckým doprovodem, zpívá i v dospěláckém kuřimském pěveckém sboru Allegria a k hudbě vede i ty nejmladší děti na základní škole Tyršova, kde pracuje řadu let jako třídní učitelka.

KATEGORIE 8 – Mimořádná kategorie

Aneta Šudáková

Aneta Šudáková v současné době dokončuje studia na Akademii múzických umění v Praze - obor violoncello a působí v orchestru Národního divadla v Praze.

Její hudební kariéra začala v Základní umělecké skole Kuřim, kde hrála na violoncello pod vedením paní učitelky Barašové, pak studovala na konzervatoři v Brně, později začala studovat na Hochschule v Drážďanech a ve studiích pokračuje na akademii múzických umění v Praze. Aktuálně působí v Moravském komorním orchestru, v Symfonickém orchestru, Pražské komorní filharmonii, Plzeňské filharmonii a v orchestrální akademii České filharmonie. Sólově vystupuje s Moravskou filharmonií Olomouc. Získala 1. cenu na soutěži konzervatorií a hudebních gymnazií ČR, 1. cenu na soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje a 1. cenu na soutěži Nadace Bohuslava Martinů. Je účastnicí mnoha mistrovských kurzů u nejlepších světových hráčů na violoncello. V současnosti vyhrála konkurz na violoncellistu orchestru Národního divadla v Praze. Cenu za Anetu Šudákovou, která byla v době předávání v Berlíně, převzala její maminka.

KATEGORIE 9 – Kulturně aktivní senior nebo skupina seniorů

Manželé Hana a Pavel Maškovi

Za rozdávání dobré nálady seniorům svojí krásnou hudební činností, hudební vystoupení každý měsíc pro důchodce, 25 let hrají pro seniory na Posezení s písničkou. Za obsahově i kulturně ztvárněná seniorská odpoledne. Tímto přispívají k udržení dobé psychické i fyzické kondice kuřimských seniorů, upevňování a rozvíjení přátelských vztahů.


KuKuČ 2019

DSCF0002 (2)

DSCF0002 (2)

 
DSCF0371 (2)

DSCF0371 (2)

 
DSCF0117 (2)

DSCF0117 (2)

 
DSCF9980 (2)

DSCF9980 (2)

 
DSCF0238 (2)

DSCF0238 (2)

 
DSCF0146 (2)

DSCF0146 (2)

 
DSCF0155 (2)

DSCF0155 (2)

 
DSCF0329 (2)

DSCF0329 (2)

 
DSCF0172 (2)

DSCF0172 (2)

 
DSCF9975 (2)

DSCF9975 (2)

 
DSCF0250 (2)

DSCF0250 (2)

 
DSCF0267 (2)

DSCF0267 (2)

 
DSCF0357 (2)

DSCF0357 (2)

 
DSCF0129 (2)

DSCF0129 (2)

 
DSCF0096 (2)

DSCF0096 (2)

 
DSCF0381 (2)

DSCF0381 (2)

 
DSCF0287 (2)

DSCF0287 (2)

 
DSCF0209 (2)

DSCF0209 (2)

 
DSCF0336 (2)

DSCF0336 (2)

 
DSCF0234 (2)

DSCF0234 (2)

 
DSCF0277 (2)

DSCF0277 (2)

 
DSCF0293 (2)

DSCF0293 (2)

 
DSCF9990 (2)

DSCF9990 (2)

 
DSCF0024 (2)

DSCF0024 (2)

 
DSCF0054 (2)

DSCF0054 (2)

 
DSCF0050 (2)

DSCF0050 (2)

 
DSCF0032 (2)

DSCF0032 (2)

 
DSCF0033 (2)

DSCF0033 (2)

 
DSCF0188 (2)

DSCF0188 (2)

 
DSCF0091 (2)

DSCF0091 (2)

 
DSCF0071 (2)

DSCF0071 (2)

 
DSCF0110 (2)

DSCF0110 (2)

 
DSCF0044 (2)

DSCF0044 (2)

 
DSCF0005 (2)

DSCF0005 (2)

 
DSCF0259 (2)

DSCF0259 (2)

 
DSCF0076 (2)

DSCF0076 (2)

 
DSCF0298 (2)

DSCF0298 (2)

 
DSCF0255 (2)

DSCF0255 (2)

 
DSCF0040 (2)

DSCF0040 (2)

 
DSCF0086 (2)

DSCF0086 (2)

 
DSCF0339 (2)

DSCF0339 (2)

 
DSCF0182 (2)

DSCF0182 (2)

 
DSCF9996 (2)

DSCF9996 (2)

 
DSCF0159 (2)

DSCF0159 (2)

 
DSCF0343 (2)

DSCF0343 (2)

 
DSCF9969 (2)

DSCF9969 (2)

 
DSCF0174 (2)

DSCF0174 (2)

 
DSCF0048 (2)

DSCF0048 (2)

 
DSCF0042 (2)

DSCF0042 (2)

 
DSCF0012 (2)

DSCF0012 (2)

 
DSCF9965 (2)

DSCF9965 (2)

 
DSCF0376 (2)

DSCF0376 (2)

 
DSCF0148 (2)

DSCF0148 (2)

 
DSCF0010 (2)

DSCF0010 (2)

 
DSCF0323 (2)

DSCF0323 (2)

 
DSCF0120 (2)

DSCF0120 (2)

 
DSCF9984 (2)

DSCF9984 (2)

 
DSCF0314 (2)

DSCF0314 (2)

 
DSCF0217 (2)

DSCF0217 (2)

 
DSCF0212 (2)

DSCF0212 (2)

 
DSCF0179 (2)

DSCF0179 (2)

 
 
13.1.2021 18:03:25 | přečteno 657x | Bc. Soňa Šmahelová
load