Územní plánování obcí správního obvodu

Platná územně plánovací dokumentace  (územní plány, územní plány sídelních útvarů, územní plány obcí a regulační plány) správního obvodu  ORP Kuřim

Kuřim

Územní plán Kuřim vydaný Zastupitelstvem města Kuřimi dne 18.12.2014, nabytí účinnosti 5.1.2015:
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE ÚP Kuřim
je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v kompletní podobě (textové části Odůvodnění pořizovatele jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány).
Do vyhotovení ÚP Kuřim v tištěné podobě lze nahlížet na:
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Regulační plán Kaskáda, vydaný Zastupitelstvem města Kuřimi dne 17.5.2016, nabytí účinnosti 8.6.2016:
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE RP KASKÁDA
je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v kompletní podobě.
Do vyhotovení RP Kaskáda v tištěné podobě lze nahlížet na:
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

ikona souboruÚzemní studie Kuřim – Sportovní areál  (vložena do evidence územně plánovací činnosti  20.1.2017), nahlížet je možné na :
-  stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Veverská Bítýška

Územní plán Veverská Bítýška  vydaný Zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška  dne 19.9.2014, nabytí účinnosti  24.10.2013:
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE (textové části odůvodnění, kapitol II.11 a II.12 jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány)
nahlížet je možné na :
- Úřadu městyse Veverská Bítýška
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Změna č.1  Územního plánu  Veverská Bítýška, vydaná  Zastupitelstvem městyse  Veverská Bítýška dne 3.10.2016, datum nabytí účinnosti 21.10.2016
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE (textové části odůvodnění , kapitoly II.13 jsou  v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány)
nahlížet je možné na :
- Úřadu městyse Veverská Bítýška
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu
ikona souboruPrávní stav dokumentace po vydané změně č.1 ÚP  Veverská Bítýška


Regulační plán  Veverská Bítýška II. Lokalita U Slešťůvky
,  vydaný Zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška  dne 5.11.2015, nabytí účinnosti  11.12.2015:

ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE ( grafické  +  textové části odůvodnění , které jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány)
nahlížet je možné na :
- Úřadu městyse Veverská Bítýška
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu 

Čebín

Územní plán obce Čebín  (schválený v roce 2002, není k dispozici v digitální podobě)
nahlížet je možné na:
- OÚ Čebín
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Lelekovice

Územní plán sídelního útvaru  Lelekovice ( schválený v roce 1998, není k dispozici v digitální podobě)
nahlížet je možné na :
- OÚ Lelekovice
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Moravské Knínice

Územní plán obce Moravské Knínice ( schválený v roce 2001, není k dispozici v digitální podobě)
nahlížet je možné na :
- OÚ Moravské Knínice
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Chudčice

Územní plán obce Chudčice( schválený v roce 2000, není k dispozici v digitální podobě)
nahlížet je možné na :
- OÚ Chudčice
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Změna č.IV ÚPO Chudčice, vydaná usnesením Zastupitelstva obce Chudčice č.7/15/ZO1 ze dne 28.01.2015, která nabyla účinnosti dne 23.02.2015:
ikona souboruKompletní dokumentace změny č.IV ÚPO Chudčice, včetně právního stavu po změně

Česká

Územní plán Česká, vydaný dne 29.9.2014 Zastupitelstvem obce Česká, který nabyl účinnosti dne 17.10.2014 je zveřejněn  v elektronické podobě: 
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE

ÚP Česká je  zveřejněn dálkovým přístupem  v kompletní podobě, textové části   přílohy  č.1b Odůvodnění ( kapitoly O a P)  jsou  v souladu s požadavky  zákona o ochraně osobních údajů anonymizovány. 
Do vyhotovení ÚP Česká v tištěné podobě je možné  nahlížet na:
- OÚ Česká
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Krajský soud v Brně rozhodl ikona souboruRozsudkem 67 A1/2015 -58 ze dne 27.4.2015 o zrušení částí Opatření obecné povahy - Územního plánu Česká.

Jinačovice

Územní plán obce Jinačovice ( schválený v roce 2006, není k dispozici v digitální podobě)
nahlížet je možné na :
- OÚ Jinačovice
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Změna č.I ÚPO Jinačovice vydaná usnesením  Zastupitelstva obce Jinačovice  č.42/2011 ze dne 29.8.2011, která nabyla účinnosti dne 16.9.2016.
Změna č.II ÚPO Jinačovice  vydaná usnesením Zastupitelstva obce Jinačovice  č.39/2016 ze dne 9.6.2016, která nabyla účinnosti dne 29.6.2016.
ikona souboruPrávní stav dokumentace po vydané změně č.II ÚPO  Jinačovice
 

Rozdrojovice

Územní plán sídelního útvaru Rozdrojovice ( schválený v roce 1998, není k dispozici v digitální podobě)
nahlížet je možné na :
- OÚ Rozdrojovice
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

ikona souboruÚzemní studie Rozdrojovice, Lokalita U kříže ( vložena do evidence územně plánovací činnosti 31.3.2016),
nahlížet je možné na :
- OÚ Rozdrojovice
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Hvozdec

Územní plán sídelního útvaru  Hvozdec ( schválený v roce 1999, není k dispozici v digitální podobě)
nahlížet je možné na :
- OÚ Hvozdec
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- Krajském úřadu JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu

Samospráva

 
2017 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load