Průzkum Proměny české společnosti

promeny na web

Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7. 7. – 31. 10. 2015.


Projekt patří k největším sociologickým šetřením v české historii a jeho zadavatelem je Sociologický ústavu AV ČR, pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Cílem výzkumu je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých domácností. Výzkum bude sloužit českým i zahraničním vědcům, bude také zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti a možnostech vylepšit dotčené oblasti veřejné politiky.

Výzkumu se účastní domácnosti, které byly určeny náhodným výběrem z databáze Českého statistického úřadu. Mezi ně patří i některé domy/byty ve Vaší obci. Jako odměnu za čas strávený dotazováním domácnosti dostanou odměnu ve výši 500 - 1100 Kč.

Vzhledem ke snižující se ochotě obyvatel participovat i v prospěšných sociologických šetřeních by realizaci velmi pomohlo, kdyby Vaše obec vydala stručnou zprávu o konání výzkumu na Vašich webových stránkách, v lokálním tisku, zprávu oznámila na schůzi s obyvateli, popř. v místním rozhlase a šetření podpořila i dalšími způsoby. Návrh zprávy, která může vyjít v obecním tisku či na Vašem webu, posíláme v příloze.

Tazatelé navštíví vybrané domácnosti ve Vaší obci v období 7. 7. - 31.10. 2015. Dotazování probíhá osobním rozhovorem se členy domácností. Dotazování trvá většinou 1-2 hodiny. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých domácností, nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

Budeme Vám velmi vděčni za informaci, zda je možné nějakým způsobem občany informovat. Pokud si před uveřejněním přejete získat další informace o výzkumu, odpovězte na tento email, kontaktujte agenturu STEM/MARK na telefonním čísle 225 986 819 nebo 727 972 820. Veškeré otázky Vám rádi zodpovíme. Můžete také napsat zprávu na adresu promeny.spolecnosti@stemmark.cz

S pozdravem,


Mgr. Pavel Šimoník

Ředitel výzkumu
STEM/MARK, a.s.
Marketingový výzkum je dialog
Chlumčanského 497/5
180 00 Praha 8
tel: 225 986 819
e-mail: simonik@stemmark.cz
www.stemmark.cz

ikona souboruPrůzkum Proměny české společnosti


26.6.2015 14:38:59 - aktualizováno 3.8.2015 22:08:15 | přečteno 623x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2017 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load