Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MK/4588/17/OI 22.3.2017 - 22.5.2017 Řízení o Regulačním plánu I. Veverská Bítýška, lokalita "Hvozdecká" Odbor investiční Veřejné vyhlášky
22.3.2017 - 6.4.2017 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim ----- Veřejné zakázky
MK/4729/17/OMP 21.3.2017 - 21.4.2017 Dražba věcí dne 21.4.2017 v Přerově Exekutorský úřad Přerov Veřejné dražby
MK/4639/17/OI 20.3.2017 - 5.4.2017 "Sportovní areál Kuřim" - zveřejnění oznámení záměru Krajský úřad Jihomoravského kraje Oznámení
MK/4519/17/OI 17.3.2017 - 10.5.2017 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP Kuřim Odbor investiční Veřejné vyhlášky
MK/4547/17/OI 15.3.2017 - 26.4.2017 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26. 4. 2017 od 7:15 do 18:00 hod. E.ON, s.r.o. Oznámení
FO/4526/2017/Prok, 911/2235 15.3.2017 - 28.3.2017 Oznámení o uložení písemnosti Magistrát města České Budějovice Oznámení
MK/4394/17/OMP 13.3.2017 - 28.3.2017 Záměr na pronájem pozemku - Vozdecký Odbor majetkoprávní Záměr
MK/4284/17/OI 13.3.2017 - 31.3.2017 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 31. 3. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin E.ON, s.r.o. Oznámení
13.3.2017 - 29.3.2017 Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni a zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim ----- Veřejné zakázky
9.3.2017 - 28.2.2018 Rozpočtové opatření č.2 Odbor finanční Oznámení
9.3.2017 - 28.2.2018 Rozpočtové opatření č.1 Odbor finanční Oznámení
9.3.2017 - 9.3.2018 Schválený rozpočet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na rok 2017 a rozpočtový výhled na období 2016 - 2019 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Oznámení
MK/4075/17/OMP 7.3.2017 - 31.3.2017 Záměr - pronájem nebytového prostoru č. 844/9, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim Odbor majetkoprávní Záměr
3.3.2017 - 2.5.2017 Návrh rozpočtu mikroregion Kuřimka na rok 2017 Mikroregion Kuřimka Oznámení
3.3.2017 - 28.2.2018 Rozpočet 2017 Odbor finanční Oznámení
MK/3530/17/OMP 27.2.2017 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků Odbor majetkoprávní Oznámení
19.12.2016 - do odvolání OZV č. 4/2016 o veřejném pořádku Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
15.12.2016 - 11.9.2019 OZV č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
23.11.2016 - do odvolání OZV č. 2/2016 o nočním klidu Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
MK/16876/16/OMP 3.10.2016 - do odvolání Pořadník č. 38 žadatelů o pronájem obecního bytu Odbor majetkoprávní Oznámení
30.8.2016 - do odvolání Pozvánka na komisi životního prostředí Město Kuřim Oznámení
13.7.2016 - do odvolání OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Odbor finanční Obecně závazné vyhlášky města
8.7.2016 - do odvolání Dopraní značení Kuřim ----- -----
MK/2453/16/OMP 10.2.2016 - do odvolání Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM Odbor majetkoprávní Oznámení
15.12.2015 - do odvolání OZV č. 2/2015 o místním poplatku ze psů Odbor finanční Obecně závazné vyhlášky města
14.7.2015 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č.1/2015, kterým se vydává tržní řád Město Kuřim Nařízení města
8.6.2015 - do odvolání Povz ----- -----
30.12.2014 - do odvolání OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
12.12.2014 - do odvolání Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě Město Kuřim Oznámení
2.9.2014 - do odvolání OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
16.6.2014 - do odvolání Návštěvní řád městských hřišť provozovatele město Kuřim Město Kuřim Oznámení
25.3.2014 - do odvolání Materiál sloužící pro splnění povinností vlastníka vodovodu nebo kanalizace dle § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Oznámení
5.6.2013 - do odvolání Závěrečný účet hospodaření města za rok 2012 Město Kuřim Oznámení
4.3.2013 - do odvolání Projekt Euroklíč ----- Oznámení
7.1.2013 - do odvolání Nákup plynu na komoditní burze Kladno pro rok 2013 Město Kuřim Veřejné zakázky
7.1.2013 - do odvolání Nákup elektřiny na komoditní burze Kladno pro rok 2013 Město Kuřim Veřejné zakázky
1.11.2012 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č.2/2012, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňován Město Kuřim Nařízení města
3.10.2012 - do odvolání Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - ALING s.r.o Odbor životního prostředí -----
25.9.2012 - do odvolání Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - Město Kuřim Odbor životního prostředí -----
24.9.2012 - do odvolání Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - Ing. Milan Pangrác Odbor životního prostředí -----
24.9.2012 - do odvolání Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. Odbor životního prostředí -----
19.9.2012 - do odvolání Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - České dráhy a.s. Odbor životního prostředí -----
22.2.2012 - do odvolání Výzva k povinné výměně řidičských průkazů Odbor dopravy Oznámení
20.2.2012 - do odvolání Životní podmínky 2012 - výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad Oznámení
20.2.2012 - do odvolání Program podnikatelský obolus 2012 Město Kuřim Oznámení
14.2.2012 - do odvolání Pořizování fotografií pro účely vydání elektronických občanských průkazů Ministerstvo vnitra Oznámení
17.1.2012 - do odvolání Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů Odbor životního prostředí Oznámení
1.11.2011 - do odvolání Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2012-2014 Město Kuřim Oznámení
13.10.2011 - do odvolání Výzva k podávání žádostí o dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi Město Kuřim Oznámení
MK/5255/11/OSVO 17.6.2011 - do odvolání Oznámení zahájení ÚŘ - stavební úpravy VO MR a TKR M.Knínice Odbor stavební a vodoprávní -----
27.8.2010 - do odvolání Standardy pro vodovodní zařízení města Kuřimi Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Oznámení
MK/1854/10/OSVO 10.5.2010 - do odvolání Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání o umístění stavby - Sídlo firmy MEgA Odbor stavební a vodoprávní Veřejné vyhlášky
MK/3824/10/OSVO 22.4.2010 - do odvolání Rozhodnutí o umístění stavby - Kanalizace a ČOV Jinačovice Odbor stavební a vodoprávní Rozhodnutí
19.3.2010 - do odvolání OZV č. 2/2010 o požárním řádu města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
5.1.2010 - do odvolání Závěr zjišťovacího řízení: Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 Odbor investiční Oznámení
1.1.2010 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Odbor správní a vnitřních věcí Oznámení
1.1.2010 - do odvolání OZV č. 4/2009 o dani z nemovitostí v katastrálním území Kuřim Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
6.10.2009 - do odvolání PROJEKT CHOPÍM SE ŠANCE Odbor sociálních věcí a prevence Oznámení
27.8.2008 - do odvolání Souhrnné teze stanoviska JUDr., PhDr. Jiřího Plose k zaměření územního plánu a k rozvoji města Odbor investiční Oznámení
17.12.2007 - do odvolání Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji pro rok 2010 Odbor kancelář úřadu Oznámení
15.2.2006 - do odvolání OZV č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
28.7.2005 - do odvolání Oznámení o záměru na pronájem nemovitostí Odbor majetkoprávní Oznámení
7.2.2005 - do odvolání Informace stavebníkům Odbor investiční Oznámení
13.12.2004 - do odvolání Sběrné dvory Kuřim Odbor životního prostředí Oznámení
30.9.2009 0:08:40 - aktualizováno 22.7.2015 13:26:14 | přečteno 589530x | ernest

Městský úřad

 
2017 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load